News

Elektrenai Block 9 444 MW Combined Cycle Gas Turbine project near completion

2011-11-26

TP Engineering is involved in construction project of Combined Cycle Gas Turbine (Single Shaft 444 MW) power plant at Elektrenai (9 block), Lithuania build IBERDROLA Ingenieria y Construcción SA for Lietuvos Elektrine.
Our staff is working in project management team of main subcontractor - Alvora/Tsem who is responsible for erecting of main power plant centerline and auxiliary equipment: GE gas turbine 9FB (270 MW), Generator 450H, Steam Turbine D12 (180 MW HP/IP Turbine, LP Turbine), Foster Wheeler surface condenser, auxiliary equipment of turbines, Balance Of Plant piping and equipment.
We are providing project coordination and planning/scheduling services for Alvora/Tsem. Today erection is at the finishing stages, all main equipment is erected and final alignment is started. Totally we are over 80 percent complete.

(Lithuanian)

TP Engineering dalyvauja Kombinuoto ciklo dujų turbinos 9 bloko statybų projekte Elektrėnuose (vieno veleno 444 MW galios). Turbiną stato Ispanų kompanija IBERDROLA Ingenieria y Construcción SA for Lietuvos Elektrine užsakovas Lietuvos elektrinė.
Mūsų darbuotojai dirba pagrindinio subrangovo Alvora/TSEM projekto valdymo grupėje. Pagrindinis subrangovas yra atskingas už centrinės linijos ir pagalbinių įrenginių sumontavimą: General Electric dujų turbinos 9FB (270 MW), Generatoriaus 450H, Garo Turbinos D12 (180 MW Aukšto/vidutinio slėgio ir žemo slėgio turbinų), Foster Wheeler kondensatoriaus, pagalbinių turbinų įrenginių, bendragamyklinių vamzdynų ir įrenginių sumontavimą.
Mes teikiame projekto koordinavimo bei planavimo-tvarkaraščių sudarymo paslaugas. Šiuo metu projektas yra baigiamojoje stadijoje, visi pagrindiniai įrengimai yra sumontuoti, prasidėjo galutinis įrenginių centravimas. Mes esame įvykdę daugiau kaip 80 procentų visų darbų.